Procesowanie szkód z OC i AC

Każdy z nas, użytkowników pojazdów zapewne spotkał się z problemami związanymi ze zgłoszeniem szkody komunikacyjnej. Już samo zaistnienie zdarzenia drogowego, uszkodzenie pojazdu to duży stres dla poszkodowanego, nie wspominając o niedogodnościach wynikających z załatwieniem formalności, wyborem najkorzystniejszego sposobu rozliczenia szkody , czy problemem samochodu zastępczego na czas naprawy. Prawidłowe procesowanie szkody komunikacyjnej to czynność, która pomimo coraz lepszej i przejrzystej komunikacji zakładu ubezpieczeń z poszkodowanym, może przysporzyć problemów w szczególności mniej doświadczonym klientom. Już bowiem na etapie zgłoszenia szkody i uzupełniania druków zgłoszenia szkody istnieje możliwość popełnienia błędów, które mogą skutkować przedłużeniem czasu zakończenia likwidacji szkody, pomniejszeniem odszkodowania lub nawet odmową jego wypłaty. Ustalenie rozmiaru uszkodzeń w pojeździe, tym samym wysokości szkody odbywa się za pośrednictwem pracowników działających na rzecz i w imieniu towarzystw ubezpieczeniowych. Naturalnym stwierdzeniem wydaje się w takiej sytuacji fakt, iż bardzo często opisy uszkodzeń, a następnie sporządzone kalkulacje napraw, bądź wyceny szkód „całkowitych” wykonane są lakonicznie, „pod kątem ubezpieczyciela” i nader często nie uwzględniają takich aspektów jak:

 • wszystkich uszkodzonych elementów i podzespołów;
 • operacji technologicznych, wynikających ze specyfiki, miejsca, charakteru i rodzaju uszkodzenia;
 • dodatku do materiału lakierniczego typu „perła”;
 • nieprawidłowości podczas określania modelu i wersji wyposażenia uszkodzonego pojazdu, co ma wpływ nie tylko na cenę kwalifikowanego podzespołu, ale również na określenie wartości rynkowej pojazdu;
 • nieuzasadnione manipulowanie współczynnikami podczas określania wartości pozostałości pojazdu

Aby zatem uniknąć wielu nieporozumień, zminimalizować ryzyko nieprawidłowości na każdym etapie likwidacji szkody i doprowadzić do możliwie szybkiego zrealizowania wypłaty odszkodowania oferujemy Państwu profesjonalne doradztwo w trzech wariantach:

Pakiet podstawowy: 150zł

 1. prawidłowe uzupełnienie dokumentacji szkodowej;
 2. weryfikacja otrzymywanej i redagowanie wysyłanej korespondencji do ubezpieczyciela;
 3. sporządzenie dodatkowej niezbędnej dokumentacji szkodowej;

Pakiet optymalny: 350zł

 1. prawidłowe uzupełnienie dokumentacji szkodowej;
 2. weryfikacja otrzymywanej i redagowanie wysyłanej korespondencji do ubezpieczyciela;
 3. sporządzenie dodatkowej niezbędnej dokumentacji szkodowej;
 4. sporządzenie zakresu uszkodzeń pojazdu wraz z dokumentacją zdjęciową, a na prośbę klienta uczestniczenie podczas oględzin pojazdu, wykonywanych przez przedstawiciela zakładu ubezpieczeń;
 5. sporządzenie kalkulacji naprawy;
 6. określanie wartości rynkowej pojazdu przed zdarzeniem, pozostałości i różnicy między wartością pojazdu nieuszkodzonego, a wartością pozostałości *1

Pakiet prestiż: 700zł

 1. prawidłowe uzupełnienie dokumentacji szkodowej;
 2. weryfikacja otrzymywanej i redagowanie wysyłanej korespondencji do ubezpieczyciela;
 3. sporządzenie dodatkowej niezbędnej dokumentacji szkodowej;
 4. sporządzenie zakresu uszkodzeń pojazdu wraz z dokumentacją zdjęciową, a na prośbę klienta uczestniczenie podczas oględzin pojazdu, wykonywanych przez przedstawiciela zakładu ubezpieczeń;
 5. sporządzenie kalkulacji naprawy;
 6. określanie wartości rynkowej pojazdu przed zdarzeniem, pozostałości i różnicy między wartością pojazdu nieuszkodzonego, a wartością pozostałości *1
 7. określenie rynkowej utraty wartości pojazdu *2
 8. współpraca z niezależnymi, rekomendowanymi zakładami blacharsko-lakierniczymi w tym autoryzowanymi;
 9. monitorowanie przebiegu prac naprawy blacharsko-lakierniczej pojazdu;
 10. weryfikacja jakości przeprowadzonej naprawy blacharsko-lakierniczej samochodu;
 11. możliwość uzyskania samochodu zastępczego na czas naprawy uszkodzonego pojazdu w przypadku rozliczania szkody z OC sprawcy.

*1 - jeżeli zajdzie taka potrzeba
*2 – jeżeli będą spełnione odpowiednie wymagania