Rzeczoznawca

Sporządzenie profesjonalnej opinii technicznej bądź ekspertyzy przez wykwalifikowanego rzeczoznawcę stanowi istotny dowód w spornej sprawie i może znacząco przyczynić się do pozytywnego jej zakończenia. Wykonanie rzetelnej, ale i bezstronnej opinii wymaga nie tylko wiedzy i zgromadzenia odpowiedniego materiału dowodowego w opiniowanej sprawie, ale również doświadczenia opiniującego. Sporządzane przez nas opinie spełniają wszystkie te kryteria pomagając klientom - często polubownie w wyegzekwowaniu swoich roszczeń. Wykonujemy opinie, ekspertyzy techniczne, a także analizy w zakresie:

  • korelacji uszkodzeń pojazdów biorących udział w zdarzeniu drogowym,
  • analizy dotyczące przyczyn powstania zużyć i uszkodzeń podzespołów w pojeździe,
  • jakości napraw mechanicznych i blacharsko-lakierniczych,
  • prawidłowości zachowania uczestników zdarzenia drogowego w kontekście obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
Rzeczoznawca samochodowy