Opinie w zakresie rejestracji pojazdu jako zabytkowy

Posiadanie pojazdu zabytkowego lub też kolekcji pojazdów zabytkowych, to nie tylko ogromna satysfakcja dla jego właściciela i przywilej przynależności do wąskiego grona entuzjastów, kultywujących klasyki minionej epoki, ale również inwestycja i lokata kapitału. Jak bowiem wiadomo z upływem lat wartość takiego pojazdu nie maleje lecz wzrasta.

Posiadanie pojazdu na „żółtych tablicach rejestracyjnych” to nie tylko przywileje takie jak:

 • brak konieczności wykonywania corocznych przeglądów rejestracyjnych
 • brak obowiązku wznawiania obowiązkowego ubezpieczenia OC w przypadku nie eksploatowania pojazdu
 • odpowiednio (tj. nisko) skalkulowane składki ubezpieczenia w zakresie OC
 • prestiż – nie wszystkie starsze pojazdy spełniają wymagania, aby mogły zostać zarejestrowane na „żółte tablice” rejestracyjne (o tym poniżej)

To także pewne zobowiązania i obostrzenia, oto najistotniejsze:

 • odpowiednia dbałość o stan techniczny i stopień zachowania oryginalności pojazdu
 • wykorzystywanie pojazdu zabytkowego do celów innych, niż jego pierwotne przeznaczenie
 • uzyskanie zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków podczas wyjazdów pojazdem zabytkowym poza granice RP.

Opinie wykonujemy dla pojazdów:

 • osobowych
 • dostawczych
 • ciężarowych
 • jednośladowych

UWAGA!
W przypadku pojazdów podlegających Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Krakowie, dokumenty do urzędu składamy w imieniu klienta.

Obowiązujące wytyczne, dotyczące rejestracji pojazdu jako zabytkowy, obowiązujące w województwie małopolskim:
Zgodnie z zarządzeniem nr 8/2024 z dnia 14 lutego 2024 r w sprawie zmiany Zarządzenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 11 września 2017 roku, aby pojazd został włączony do wojewódzkiej ewidencji zabytków ruchomych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie należy spełnić następujące wymagania:

- włączenie karty ewidencyjnej pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków ruchomych może nastąpić na wniosek właściciela pojazdu, bądź za jego zgodą
- właściciel pojazdu musi dysponować dokumentem potwierdzającym własność opiniowanego pojazdu!
- każdy pojazd objęty wnioskiem o ujęcie w wojewódzkiej ewidencji zabytków ruchomych podlega indywidualnej ocenie dokonywanej przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie lub działających z jego upoważnienia Kierowników Delegatur w Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie na podstawie niżej wymienionych kryteriów:

- wiek pojazdu – minimum 35 lat, o ile nie jest produkowany w danym modelu od 20 lat, posiada minimum 75% zachowanych części oryginalnych (w tym główne podzespoły)
- wiek pojazdu poniżej 35 lat, o ile jest egzemplarzem unikalnym z racji swoich rozwiązań konstrukcyjnych i jednostkowej produkcji oraz charakteryzuje się cechami takimi jak:

 • Ilość wyprodukowanych egzemplarzy;
 • Rzadkość występowania zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym;
 • Unikalność rozwiązań konstrukcyjnych i technicznych, innowacyjnych dla okresu powstania pojazdu;
 • Składa się z oryginalnie wykonanych części lub został odrestaurowany na bazie oryginalnych dokumentów;
 • Dokumentuje ważne etapy rozwoju techniki motoryzacyjnej;
 • Jest powiązany z ważnymi wydarzeniami historycznymi lub osiągnięciami sportowymi
 • Zmiany pojazdu wykonane są zgodnie z technologią z okresu jego produkcji;
 • Posiada dane dotyczące projektantów, konstruktorów, wytwórcy, wcześniejszych właścicieli,
 • Posiada dane dotyczące cech technicznych obiektu, konstrukcji i budowy, rodzaju napędu i sterowania oraz materiału i techniki wykonania.

UWAGA!
Wymienione wyżej zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 września 2017 roku z zastrzeżeniem, że w przypadku Delegatur w Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie – z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Rzeczoznawca samochodowy