Rzetelny opis uszkodzeń w pojeździe stanowi istotny aspekt dla poszkodowanego w trakcie likwidacji szkody. Od niego bowiem uzależniona jest kwota wyliczonego przez ubezpieczyciela kosztorysu naprawy. Z praktyki wiemy, iż oględziny pojazdów wykonane są często nierzetelnie i niekorzystnie dla poszkodowanego. Najczęściej bowiem nie uwzględniają wszystkich, nawet widocznych uszkodzeń, uszkodzone elementy kwalifikujące się do wymiany kwalifikowane są do naprawy, stosowane są zaniżone wartości czasochłonności napraw podzespołów. Jeżeli na podstawie nierzetelnego opisu pojazdu zostanie sporządzony kosztorys – często również świadomie zaniżony, to wówczas poszkodowany otrzymuje propozycje wysokości odszkodowania, która stanowi tylko niewielką część rzeczywiście poniesionej szkody. Oględziny pojazdu, uwzględniające również technologię producenta wykonujemy w miejscu wskazanym przez klienta.

Wykonujemy oględziny i kosztorysy dla pojazdów:

  • osobowych
  • dostawczych
  • ciężarowych
  • autobusów
  • pojazdów jednośladowych
  • pojazdów specjalistycznych i specjalnych

Kalkulacje sporządzane są z wykorzystaniem systemu Audatex, lub innymi metodami, jeżeli wykonanie kosztorysu Audatex nie jest możliwe.

Rzeczoznawca samochodowy